Välkommen

Vi är snabba på energiberäkning till bygglov

Fast pris 3 700 kr för nybygge och 3100 kr för utbyggnad. Även fasta priser på lokaler och andra större byggnader, läs mer om energiberäkningar här.

Energideklarationer

De flesta byggnader ska ha en energideklaration och det kan vi utföra. Certifierad energiexpert Petter Börjesson har gjort energideklarationer sedan 2008.
Fast pris för en energideklaration av en villa i Dalarna mellan Mora och Avesta, 3900 kr. Läs mer här.

Energikartläggning, besiktning, värmekamera osv

Ni får tillgång till vår långa erfarenhet, engagemang och ständiga vilja att spara energi och så klart en skriftlig rapport och varför inte även en muntlig presentation för företagsledningen.

Statistik

Med några enkla frågor och tillgång till elanvändningen per timme kan vi snabbt ge en bild av energistatus på ditt företag.