Välkommen

Vi är snabba på energibalansberäkning till bygglov

Fast pris 3 700 kr för villor, även fasta priser på lokaler och andra större byggnader, läs mer om energiberäkningar här.

Energideklarationer

De flesta byggnader ska ha en energideklaration och det kan vi utföra. Certifierad energiexpert Petter Börjesson har gjort energideklarationer sedan 2008, läs mer här