Mer

Energimyndigheten definierar Energitjänster som; tjänster som syftar till energieffektivisering eller hushållning av energianvändningen.

Energikartläggning, energibesiktning, energiutredning, energiplan

Olika namn på samma sak, och svarar på frågorna
–        Var används energin?
–        Vilka åtgärder är lönsamma?

Arbetet kan omfatta allt från en enklare besiktning och sammanställning utifrån uppenbara energibovar till långa mätperioder och lönsamhetsberäkning på alla tänkbara åtgärder.
Genomgående får till ni tillgång till vår långa erfarenhet, engagemang och ständiga vilja att spara energi och så klart en skriftlig rapport och varför inte även en muntlig presentation för företagsledningen.

Värmekamera

Värmekameran är ett utmärkt verktyg för att hitta otätheter i en byggnad, golvvärmeslingor, vattenskador och annat som visar sig med en temperaturskillnad.
Oftast har vi med värmekamera som ett verktyg i kartläggningarna men det går så klart att få en separat utredning med värmekameran. Även här är det självklart med en skriftlig rapport.

Statistik

I energistatistiken visar sig ofta onödig energianvändning, det kan handla om saker som står på i onödan nattetid, höga effektuttag på vissa timmar under dygnet och så vidare.
Med några enkla frågor och tillgång till elanvändningen per timme kan vi snabbt ge en bild av energistatus på ditt företag.
Med kvartalsvisa analyser av all statistik får man en bra koll på att allt är som det ska eller om det finns någon oroväckande trend eller enstaka saker som bör åtgärda.

Analys av elanvändning

Här är filen: Analys timvärden el 1_0

När man får timvärden från elhandel eller elnätsbolaget får man det oftast i en fil med en rad per timme. De raderna visar inte så tydligt hur man använder elen.
Här kan du klistra in de värden du fått och analysera elanvändningen på några olika sätt.

Dels en flik med årets alla timmar med en dag per rad. Och här är cellerna rödare ju större värdet är. Alltså hög elanvändning, röd cell och liten elanvändning nästan vit cell. Här ser man tydligt vilka tider elen används, man ser om det händer något på helgerna, verksamhetstiderna, semester osv.

Dels finns det en flik med diagram över de 200 högsta och lägsta värdena. Här ser man till exempel om man har några få effekttoppar som påverkar elnätsabonnemanget och hur mycket el som används för ”tomgång”

Det finns även en flik med diagram där du kan titta på enskilda veckor. Kolla till exempel påskveckan, här ser man tydligt om man kommit ihåg att slå av ventilationen på långfredagen då det inte är någon verksamhet.

Här är filen: Analys timvärden el 1_0