Hoppa till innehåll

Har du tänkt på att det är skillnad på hur mycket som gått åt för att få en kWh el om den kommer från kärnkraft eller solcellerna på taket?

Man kan prata om Primärenergi.

primärenergi

Alltså i varje steg från energikällan till användningen går det åt lite energi.
Om vi följer ”kärnkraftelen”, energikällan uran.

  • gruvbrytning
  • anrikning, alltså tar bort allt övrigt berg för att få rent uran
  • omvandling, kokar vatten med uranet och gör el, här använder vi ca 30% av energin i uranet
  • transport, vi har lite förluster i elnätet
  • och så används elen

Så kan man resonera runt all energi vi använder och man kommer ganska direkt fram till att det är svårt att räkna ut exakta värden och inser att det beror på massa faktorer.

Men det är ett viktigt resonemang om vi är intresserade av att utnyttja jordens resurser på ett effektivt sätt.