Dolda fel försäkring

Vad är ett dolt fel? Ett dolt fel är ett fel i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som köparen inte heller borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Exempel på dolda fel kan vara mögel, skadedjur eller konstruktionsfel. Det är viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från att den nya ägaren flyttat in och som köpare har du en långtgående undersökningsplikt gällande fastighetens skick.

Varför dolda fel-försäkring?

Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus, kan felet reklameras till säljaren. Säljare och köpare måste då utreda vem som ansvarar för felet och göra upp om ersättning. Om parterna inte kommer överens kan det i värsta fall leda till en rättsprocess. Med en dolda fel-försäkring kan ansvaret för utredningen lämnas över till försäkringsbolaget. Om felet omfattas av försäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning, vilket innebär en trygghet för både säljare och köpare.

SBR Dolda fel-försäkring

Om huset är besiktigat av en SBR-godkänd/certifierad besiktningsman har ni möjlighet att teckna SBR Dolda fel-försäkring, som finns i två varianter, SBR Dolda fel Standard och SBR Dolda fel Plus, och med fyra olika försäkringsbelopp 750 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr. SBR Dolda fel förmedlas av Hjerta.

Innan du tecknar försäkring har du rätt enligt lag att få så kallad förköpsinformation som innehåller viktig information om försäkringen. Är du intresserad av att teckna försäkring, eller vill ha mer information, vänligen anmäl intresse till din besiktningsman så kontaktar Hjerta dig och berättar mer.

Försäkringsgivare för SBR Dolda fel är Länsförsäkringar, organisationsnummer 502010-9681, Tegeluddsvägen 11 115 41 Stockholm