Hoppa till innehåll

Energiberäkning

Vi ordnar energiberäkningen, snabbt, enkelt, till ett fast pris

Du får en trevlig och enkel rapport med just de uppgifter som behövs för bygglovet. Efter 15 år har vi koll på vad som behövs.
En certifierad energiexpert gör beräkningar enligt gällande BBR krav med certifierad programvara och stor engagemang .

Energiberäkningar för villor till fasta priser, de flesta kostar runt 3200 kr inkl moms, fråga gärna om just ditt hus.
U-värdesberäkningar för mindre byggnader och utbyggnader gör vi också såklart, de priserna är lägre.

Även energiberäkningar för flerbostadshus, lokaler som kontor, butiker lager osv, fråga gärna om offert.

Eller skicka det ni har så kan vi börja, skulle något saknas hör vi av oss. Kopiera gärna denna text till ett mail så vet du att du får med det som behövs.

○ Bifogar ritning på alla fasader och golv med mått
○ Bifogar uppgifter om hur mycket isolering det är i väggar, tak och golv (ritning eller text)
○ Fastighetsbeteckning och kommun:
○ U-värden på fönster och dörrar:
○ Huset kommer att värmas med :
○ Golvvärme i hela eller delar av huset:
○ Huset kommer att ventileras med:
○ Solceller (yta eller effekt):
○ Adress till beställare, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

Skicka materialet till petter@energiexpertis.se

Villkor energitjanster.pdf