Hoppa till innehåll

Klimatdeklarationer

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration när man bygger nytt. Det innebär att den som bygger ska redovisa hur byggnaden påverkar klimatet.

Hur gör man en klimatdeklaration

I praktiken handlar det om att räkna ihop alla material som använts till och från det beräkna hur mycket koldioxid som bygget gett upphov till. Från gips invändigt till trä, plåt och tegel utomhus. I dagsläget är det bara själva stommen och innerväggar som ska med i redovisningen, man tar alltså inte med kakel, ventilationssystem osv. I praktiken utgår man ofta från fakturor, leveranssedlar eller liknande och gör sammanställningen. i många fall räknar man om antalet till kg, till exempel 120 gipsskivor räknar man om till antalet kilo skivor istället. För i princip varje material finns det redan uträknat vad materialet motsvarar i form av koldioxidutsläpp. Nästa steg är alltså att räkna om kilo gipsskivor till kilo koldioxid. Allt sammanställs och skrivs in på Boverket och då är man klar med klimatdeklarationen.

Vi hjälper dig

Vi vänder oss till er som bygger småhus och mindre lokaler och flerbostadshus som behöver stöd att ta fram klimatdeklarationen.
Vi använder de metoder som är föreskrivna enligt Boverket och stöttar er i arbetet att plocka ut rätt underlag.
Såklart kan vi även registrera uppgifterna hos Boverket och ni får de dokument som behövs inklusive en sammanfattande rapport.

Kontakta oss

Vi är snabba och kan göra en klimatdeklaration från alla möjliga underlag.
Kontakta oss för hur vi kan gå vidare.