Hoppa till innehåll

Klimatdeklarationer

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

I praktiken handlar det om att räkna ihop alla kilo material som använts till bygget och från det beräkna hur mycket koldioxid som bygget gett upphov till.

Vi vänder oss till er som bygger småhus och mindre lokaler och flerbostadshus som behöver stöd att ta fram klimatdeklarationen. Vi summerar och beräknar enligt Boverkets krav och kan även registrera uppgifterna i det centrala registret.

Kontakta oss för hur vi kan gå vidare.