Hoppa till innehåll

Resurseffektiv förvaltning

Nu har jag arbetat med energianvändning i byggnader i massor av år och sett att det ofta är lätt att hitta energibesparande åtgärder men ack så svårt att genomföra åtgärder.

Resurseffektiv Förvaltning
De här tankarna får mig att fundera på vad är det mer som kostar pengar, finns det annat man skulle kunna spara på och kanske lite lättare.
Hos en del fastighetsförvaltare har jag gått igenom bokföringen och sorterat kostnader och ja, energi är en betydande kostnadspost, men det kan även avfallshantering, kallvatten för att inte tala om snöröjning och gräsklippning.
Den tid fastighetsskötare utför är också spännande att studera, vad är det som tar tid, vilka byggnader är det som tar mycket tid. Eller den spännande frågan vad gör man mest inne i lägenheterna, är det filterbyte, besiktningar eller är det dörrar som tar tid.
Resurseffektiv förvaltning handlar alltså om att titta på allt som kostar pengar och tar tid med tanken att allt vi gör på ett eller annat sätt är energi.